เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
383 views • June 8, 2022

What NOT To Say To Your Ex

Coach Lee
Coach Lee
Coach Lee explains what you must not say to your ex if you want to get back together with him or her. In this video, relationship expert, Coach Lee, shares things that should not be said to an ex and provides examples of what such statements have done to wreck chances of reunion between an ex boyfriend and ex girlfriend. He also mentioned other videos that discuss certain important topics he brought up. See those below: Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ Emergency Marriage Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-marriage-kit/ Videos mentioned in this one: What is Limerence? https://www.youtube.com/watch?v=uxtDBgc9Dws Stages Your Ex Goes Through Before Coming Back: https://www.youtube.com/watch?v=wYEAWNvtaTk Be sure to subscribe to Coach Lee's channel so you will be notified when he has more videos on relationships, getting an ex back, breakups, attraction, and mindfulness!
Show All
Comment 0