ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70/619
114 views • August 16, 2022

Butcher Of Pakistan by Eric Deters - Introduction And Prologue

The Bulldog Show
The Butcher of Pakistan The true story of a medical terrorist, corporate healthcare greed, and a corrupt legal system. By: Eric Deters Available at www.ButcherOfPakistan.com
Show All
Comment 0