Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9229
1,661 views • June 30, 2022

Century-Old Tunnel to Open at Niagara Falls

NTD News
NTD News
A century-old tunnel on the Canadian side of Niagara Falls is set to open to the public. It will provide visitors with never-before-seen views of the Falls.
Comment 0