Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
555 views • June 25, 2022

拜登政府:為20萬人免除$60億聯邦學貸|今日加州

拜登政府:為20萬人免除$60億聯邦學貸 近日,拜登政府表示,將為20萬人免除共60億美元的聯邦學生貸款,這意味著借款人的餘額會被一筆勾銷,之前支付的款項也會被退回。 美國總統拜登週三表示,美國將為20萬名聲稱被大學欺騙的借款人,取消60億美元的聯邦學生貸款。 此前,這些借款人曾集體控訴,他們就讀的營利性大學和職業學校等,涉嫌欺騙行為。目前很多已停業。 這些借款人與美國教育部之間的和解協議表明,借款人的聯邦學生貸款會被完全免除,此前支付的款項也會全數被退回。週三,協議已經提交給加州北區地方法院,等待聯邦法官批准。 根據EducationData.Org的數據,美國約有4,300萬人背負聯邦學貸債務。 而此前,拜登政府已經批准為大約130萬借款人,提供250億美元的學貸債務豁免。 #拜登 #聯邦學生貸款 #美國教育部 #加州北區地方法院 #EducationData.Org #營利性大學 #職業學校 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0