Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10782
485 views • August 10, 2022

Rep. Matt Gaetz: Mar-a-Lago Raid Was Extreme, Dangerous Politics and Will Backfire

NTD News
NTD News
Republicans are demanding answers after FBI agents raided former President Donald Trump's Mar-a-Lago home on Monday. NTD spoke with Rep. Matt Gaetz (R-Fla.), who said the raid was an extreme and dangerous exercise of politics.
Comment 0