Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23,732 views • February 3, 2023

LIVE: Pentagon Holds Briefing After Chinese Spy Balloon Spotted in US

NTD News
NTD News
U.S. Department of Defense Press Secretary Brigadier General Pat Ryder holds a news briefing at 11:45 a.m. ET on Feb. 3, a day after a Chinese reconnaissance balloon was spotted in the U.S. sky.
Comment 0