ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29/12203
1 views • January 13, 2023

FDA Vaccine Adviser Questions COVID-19 Boosters

NTD News
NTD News
A vaccine adviser to the Food and Drug Administration is questioning whether young, healthy people should get new COVID-19 boosters. He argues those shots should be used for older individuals.
Comment 0