Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
803 views • May 25, 2022

慶祝美國亞太裔傳統月 北加首辦印尼市集|今日加州

慶祝美國亞太裔傳統月 北加首辦印尼市集 為了慶祝五月亞太裔傳統月,上週末,北加州團體「印尼之友」首次舉辦印尼市集,介紹傳統食物與舞蹈表演等,希望在灣區向更多人介紹家鄉文化。 上週六(5月21日),「印尼之友」(Friends of Indonesia)團體在舊金山舉辦了第一個印尼市集,慶祝全美亞太裔傳統月(Asian American Pacific Islander Heritage Month)。 「印尼之友」創辦人 Angela Tjitradi:「我愛我的國家,它是全世界第四大國家。」「我們仍然有點不為人知,但我們開始發聲,希望人們對我們的產品、食物和商品有更多需求。希望印尼可以在這裡創造成功的企業。」 活動安排了印尼傳統服飾的特色舞蹈表演,還有攤位販賣以棕櫚糖填充的甜米糕球的印尼街邊小吃。 Nusa店主 Jennifer Huang:「這個很受歡迎,這個原產於爪哇島,所以我稱它為爪哇麻糬。」 舞蹈演員 Amanda Rose Loveland:「我們在美國的文化如此年輕,我覺得這些古老的傳統,真的是前進的方向,並不是倒退的路。」 「印尼之友」計劃在未來舉辦更多活動,與舊金山等地區民眾,分享印尼美食和文化。 #印尼之友 #印尼文化 #印尼美食 #印尼傳統服飾 #全美亞太裔傳統月 #美國亞裔 #美國印尼人 #爪哇麻糬 #印尼市集 #美國印尼人 #舞蹈表演 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0