Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
599 views • May 31, 2022

美當局調查:甲肝爆發或與食用污染草莓有關|今日加州

美當局調查:甲肝爆發或與食用污染草莓有關 近日,美國食品和藥品管理局(FDA)與 美國疾病管制與預防中心(CDC)等機構,正在調查美國和加拿大多州爆發的甲型肝炎。當局懷疑可能與被污染的有機草莓有關。 上週五(28日),美國食品和藥品管理局(FDA)在一份聲明中表示,正在調查美國和加拿大多州爆發的甲型肝炎感染疫情,該疫情似乎與新鮮有機草莓有關。 FDA稱,在喬氏超市(Trader Joe's)和沃爾瑪(Walmart)等主要連鎖店,販售的FreshKampo和HEB這兩個品牌的受污染有機草莓,可能與甲型肝炎的爆發有關。 加州、明尼蘇達州和加拿大的病例報告顯示,購買了上述有機草莓的患者,發病日期為2022年3月28日至4月30日。FDA表示,消費者如果在3月5日至4月25日期間,購買了這兩個品牌的草莓,應立即銷毀。甲型肝炎的症狀包括疲勞、噁心與胃痛等,成年人比兒童更容易出現症狀。若消費者懷疑感染甲型肝炎,FDA鼓勵應及時聯繫醫療機構。 #A型肝炎 #甲肝爆發 #美國食品和藥品管理局 #美國疾病管制與預防中心 #FreshKampo和HEB有機草莓 #FDA #在喬氏超市TraderJoe's和沃爾瑪Walmart #甲型肝炎的症狀#加州和明尼蘇達州 #和加拿大 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0