Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
440 views • October 22, 2021

Le big pharma traggono profitti dal 🦠, ma qui si esagera | Facts Matter Italia

Facts Matter Italia
🔵 Contratto con governo Usa: https://ept.ms/30IC0ux 🔵 I rischi della pillola di Merck: https://ept.ms/3ATF2Z8 https://ept.ms/3BTs8M8 🔵 Costi di produzione: https://ept.ms/3DXzBud 🔵 Articolo Merck: https://ept.ms/2XnPfPK 🔵 AI di Google: https://ept.ms/3FWTpzv ------------------ 🔔Seguici su Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCFFUQkGtLTJOF9DugebNGDQ 🔔Seguici su Youmaker: https://www.youmaker.com/channel/9688f29f-63d5-4150-a7ff-8aea70ceb769 🔔Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/FactsMatterItalia 🔔Seguici su Telegram: https://t.me/FactsMatterItalia​​​ 🔔Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/epoch.times.roman/ - Supporta Facts Matter: https://donorbox.org/facts-matter-italia Contattaci: FactsMatterItalia@gmail.com ------------------ Parler: https://parler.com/profile/FactsMatte...​ Gab: https://gab.com/factsmatterroman​​​​ Twitter: https://twitter.com/FactsMatterRB​​​​ Instagram: https://www.instagram.com/epoch.times...​ ------------------ #FactsMatterItalia​ ------------------------------------------------- © Tutti i diritti riservati.
Show All
Comment 0