Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11886
54 views • September 23, 2022

Air Force Academy Advising Cadets to Avoid Gender-Specific Terms: Report

NTD News
NTD News
The U.S. Air Force Academy is reportedly advising students to use gender-neutral terms and avoid words like "mom and dad." This is allegedly part of a diversity and inclusion training.
Comment 0