ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
54 views • September 23, 2022

Air Force Academy Advising Cadets to Avoid Gender-Specific Terms: Report

NTD News
NTD News
The U.S. Air Force Academy is reportedly advising students to use gender-neutral terms and avoid words like "mom and dad." This is allegedly part of a diversity and inclusion training.
Comment 0