We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,301 views • April 28, 2021

Wife《家後》江蕙cello cover 大提琴版本 『cover by YoYo Cello』

YoYo Cello
YoYo Cello
《家後 Ke-āu》Wife - 江蕙 Kang-hui 作詞:鄭進一 陳維祥 作曲:鄭進一 ------------------------------------------ 有一日咱若老, Ū tsi̍t-li̍t lán nā làu, 揣無人共咱有孝。 Tshuē bô lâng kā lán iú-hàu. 我會陪你,坐踮椅條, Guá ē puê lí, tsē tiàm í-liâu, 聽你講少年的時陣你有偌𠢕。Thiann lí kóng siàu-liân ê sî-tsūn lí ū guā gâu. 食好食䆀無計較, Tsia̍h hó tsia̍h bái bô kè-kàu, 怨天怨地嘛袂曉。 Uàn-thinn-uàn-tē mā bē-hiáu. 你的手,我會共你牽牢牢,Lí ê tshiú, guá ē kā lí khan-tiâu-tiâu, 因為我是你的家後。 In-uī guá sī lí ê ke-āu. 阮將青春嫁佇恁兜,Guán tsiong tshing-tshun kè tī lín tau, 阮對少年就綴你綴甲老。 Guán tuì siàu-liân tiō tuè lí tuè kah lāu. 人情世事已經看透透,Lîn-tsîng-sè-sū í-king khuànn-thàu-thàu, 有啥人比你較重要。Ū siánn-lâng pí lí khah tiōng-iàu. 阮的一生獻予恁兜, Guán ê it-sing hiàn hōo lín tau 才知幸福是吵吵鬧鬧。 Tsiah tsai hīng-hok sī tshá-tshá-nāu-nāu. 等待轉去的時陣若到,Tán-thāi tńg-khì ê sî-tsūn nā kàu, 我會讓你先走。 Guá ē niū lí sing tsáu. 因為我會毋甘,放你,In-uī guá ē m̄-kam, pàng lí, 為我目屎流。 Uī guá ba̍k-sái lâu. -------- 有一日咱若老,Ū tsi̍t-li̍t lán nā làu, 有新婦囝兒有孝。 Ū sin-pū kiánn-jî iú-hàu. 你若無聊,Lí nā bô-liâu, 提咱的相片 The̍h lán ê siong-phìnn, 看較早結婚的時陣 Khuànn khah-tsá kiat-hun ê sî-tsūn, 你偌緣投 Lí guā iân-tâu 穿好穿䆀無計較,Tshīng-hó-tshīng-bái, bô kè-kàu 怪東怪西嘛袂曉。 Kuài-tang-kuài-sai mā bē-hiáu. 你的心我會永遠記牢牢,Lí ê sim, guá ē íng-uán kì-tiâu-tiâu 因為我是你的家後。 In-uī guá sī lí ê ke-āu. 阮將青春嫁佇恁兜, Guán tsiong tshing-tshun kè tī lín tau, 阮對少年就綴你綴甲老。Guán tuì siàu-liân tiō tuè lí tuè kah lāu. 人情世事已經看透透,Lîn-tsîng-sè-sū í-king khuànn-thàu-thàu 有啥人比你較重要。 Ū siánn-lâng pí lí khah tiōng-iàu. 阮的一生獻予恁兜,Guán ê it-sing hiàn hōo lín tau 才知幸福是吵吵鬧鬧。 Tsiah tsai hīng-hok sī tshá-tshá-nāu-nāu. 等待轉去的時陣若到 Tán-thāi tńg-khì ê sî-tsūn nā kàu, 你會讓我先走。 Lí ē niū guá sing tsáu. 因為我會毋甘,看你 In-uī guá ē m̄-kam, khuànn lí, 為我目屎流。 Uī guá ba̍k-sái lâu. 喜歡我的影片可以幫我點讚留言分享喔! 更多 吳登凱 YoYo Instagram: https://www.instagram.com/yoyo_cello/​ Facebook : https://www.facebook.com/yoyocello/ 如果您有餘力,請贊助我讓我有更多資源可以做出更好的音樂分享給更多人欣賞! (歐付寶支付) https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BCAFF9E9D687672949A6A3D73A281151 (PayPal) https://www.paypal.com/paypalme/wuyoyocello?locale.x=zh_TW 各式演出邀約請私訊instagram或email我的信箱: yoyo132365@yahoo.com.tw Cellist: YoYo Video taken and edit by: Santon. W If you do like my video, Don't forget to subscribe my channel and switch on the notification bell🔔 More information about YoYo: Instagram: https://www.instagram.com/yoyo_cello/​ Facebook: https://www.facebook.com/yoyocello/ For any performances invitation, please do inbox my Instagram or email me at: yoyo132365@yahoo.com.tw If you have spare time / more resources, please sponsor me so that I have more resources to make better music! (Opay pays): https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BCAFF9E9D687672949A6A3D73A281151 (PayPal): https://www.paypal.com/paypalme/wuyoyocello?locale.x=zh_TW
Show All
Comment 0