Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,535 views • May 13, 2022

黨報頭版信號異常 李克強不提「動態清零」|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
5月12日,中共黨媒再現異常信號,《人民日報》頭版只回顧習近平歷史,不提當前「清零」政策。而李克強文章,也對「清零」隻字不提。
<<https://www.ntdtv.com/b5/2022/05/12/a103425577.html https://www.secretchina.com/news/b5/2022/05/12/1006210.html>>
近期不斷有傳聞稱,習近平遭遇黨內挑戰,其「清零」政策更是受到抵制,5月12日黨媒《人民日報》的頭版文章,似乎更加印證了中共高層的巨大分歧。 當天《人民日報》頭版共刊登四篇與習近平相關的文章,但外界注意到,這些文章都是對習近平的「歷史回顧」,與當前政策,尤其是「清零」防疫政策毫不相干。而頭版另一篇關於李克強主持國務院會議的文章,也對習近平和「清零」政策隻字不提。 有分析猜測,這再次表明中共兩位領導人之間存在巨大分歧,但也有觀點認為,李克強從未公開表現出對習近平政策的異議,不提「清零」可能僅僅是其内容側重不同。
Show All
Comment 0