Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
187 views • January 17, 2022

Pallet Hamper - 2018 Pallet Upcycle Challenge

DIY King
DIY King
Constructed, Filmed & Edited By Langston Williams lll This is my entry into the 2018 Pallet Upcycle Challenge Thanks For Watching Stay Constructive! Credit: YT: Construct Icon (https://www.youtube.com/channel/UC23j9Dj-jBtT9i5gLa0nfzg/)
Show All
Comment 0