Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
410 views • May 13, 2022

Lockdown Worries, Beijing Locals Panic-Buy

NTD News
NTD News
Beijing authorities on Thursday tried to calm residents' worries of a lockdown. But it doesn't seem to be working. Huge lines formed outside of shops—as locals buy and stocked up on food.
Comment 0