Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
460 views • February 21, 2022

〈字幕版〉元米海軍技術者「原潜の機密を外国に売ろうとした」罪を認める

米海軍の元原子力技術者が2月14日、軍事機密を外国に売ろうとした罪を認めました。 同被告の妻もまた、夫を幇助した罪に問われていますが、無罪を主張しています。
Comment 0