Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
544 views • June 22, 2022

Musk: No Problems Balancing China, Tesla, Twitter

NTD News
NTD News
Tesla CEO Elon Musk says he has no problem balancing China, Tesla, and Twitter. He made the comment in a virtual interview, during the Qatar Economic Forum in Doha, Qatar, on June 21, 2022. Musk also praised Chinese car companies, saying they are extremely competitive, hard-working, and smart.
Show All
Comment 0