ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
883 views • June 22, 2022

Catalonia Struggles to Find Seasonal Workers

NTD News
NTD News
In Catalonia, Spain—beaches are becoming busy as the summer season begins. But bars and hotels are struggling to find enough workers to serve the influx of tourists.
Comment 0