ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
144/12203
114 views • December 7, 2022

ICE Gives Wrong Number of GPS-Tracked Immigrants: Report

NTD News
NTD News
Internal ICE documents reportedly show that there was a closed-door event in which ICE shared statistics on how many immigrants are being tracked using GPS technology. The documents allegedly show that ICE is misreporting the numbers by nearly 600 percent.
Comment 0