Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
196 views • May 11, 2022

【 談古論今話中醫 】通血管遠離猝死!起床「這樣敲手掌」提升心肺活力,防血管老化。血脂血壓不穩?早餐1根香蕉,通便穩血壓。黑豆8食物+1茶,血管Q彈中風OUT|彭溫雅 醫師|508|中醫知識CooL

中醫知識CooL
01:10 血管脆化、硬化會對人有什麼影響? 01:50 腦部血管出了問題可能腦出血、腦中風 07:19 以中醫的角度看,如何辨證論治? 11:22 突然發生一件事,對於心臟的刺激也會有很大影響 12:38 如何預防冠狀動脈硬化?早上刺激1穴位,測試神經功能和平衡 15:03 重擊手心1處,提高心肺活力、預防血管老化、動脈硬化 17:07 1杯茶幫你通血管降血壓、降血脂 19:17 早上1根香蕉 排便順暢、穩血壓,8食物保護血管 黑木耳、杏仁、黑豆、香蕉、奇異果、麥片、番茄、蘋果 \歡迎訂閱我們 + 打開小鈴鐺,每週五收看新影片💕/ ▪ Facebook👉 https://pse.is/L9CYP ▪ Youmaker👉 https://pse.is/3dv9ja ▪ Safechat👉 https://bit.ly/3qFf0oT 新唐人亞太台官網👉 https://pse.is/KHQT8 新唐人亞太台收視指南👉 https://goo.gl/BucTtL 【 談古論今話中醫 】通血管遠離猝死!起床「這樣敲手掌」提升心肺活力,防血管老化。血脂血壓不穩?早餐1根香蕉,通便穩血壓。黑豆8食物+降壓茶,血管Q彈中風OUT|彭溫雅 醫師|508|中醫知識CooL
Show All
Comment 0