ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
183 views • December 1, 2022

《心如刀割》- 張學友 大提琴演奏 Cello cover

YoYo Cello
YoYo Cello
《心如刀割》- 張學友 大提琴演奏 Cello cover 我的天是灰色 我的心是藍色 觸摸著你的心 竟是透明的 你的悠然自得 我卻束手無策 我的心痛竟是 你的快樂 其實我不想對你戀戀不捨 但什麼讓我輾轉反側 不覺我說著說著天就亮了  我的唇角嚐到一種苦澀 我是真的為你哭了  你是真的隨他走了 就在這一刻全世界傷心角色  又多了我一個 我是真的為你愛了  你是真的跟他走了   能給的我全都給了  我都捨得 除了讓你知道 我心如刀割
Show All
Comment 0