Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • February 3, 2023

聶衛平回憶和習近平打群架;中共軍中疫情恐非常嚴重;胡鑫宇案新聞發布會,不信者恆不信;普京為斯大林塑像招魂(政論天下第923集 20230202)天亮時分

天亮時分
天亮時分
‣‣購買《笑談風雲》和《中華文明史》電子書和音像資料 https://tianliangalliance.org/product ‣‣捐款(可免税)给章天亮的非營利公司 https://is.gd/DM3Ubf ‣‣章天亮的新频道“指月闲谈” https://youtube.com/live/eO_YkNlTGJM ‣‣ 神韵在线购票免手续费(限美国演出),点击链接: https://shenyun.live/Tianliang 输入折扣码 Tianliang ‣‣加入章天亮乾凈世界會員網:https://is.gd/o91mVs ‣‣本期節目文字稿將上傳至YouTube會員網,加入天亮時分油管频道會員網,請點擊以下鏈接: https://is.gd/7KcuV7 ‣‣合作邀約 & 爆料反饋 ► tianliangtimes@gmail.com ​‣‣ 推特 ► https://twitter.com/zhangtianliang ​‣‣ 電報頻道 ► https://t.me/tianliangtime ​‣‣ 電報群組 ►https://t.me/tianliangtimegroup ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/zhangtianliang/
Show All
Comment 0