Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9245
1,050 views • June 22, 2022

Bacteria Infects 350,000 Fish: California Wildlife

NTD News
NTD News
According to California Wildlife officials, 2 fish hatcheries in California are battling a bacterial outbreak. They said nearly 350,000 fish must now be euthanized.
Comment 0