Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
175 views • July 2, 2022

改變命運的唯一方法 ! 風水真的可以改運嗎 ? 原來一切都是命中注定 ! ?【地球旅館】

地球旅馆EarthInn
古時候不管是帝王將相的皇宮或者相府的選址布局,還是平民百姓的陰宅陽宅的定位取向及傢俱擺設等等,確實都要找人看過風水,算過運程,才能趨吉避凶。那麼,風水的含義又是什麼? 風水界的鼻祖郭璞,在《葬書》中首次提到了「風水」一詞。郭璞說的這個「風水」和我們現在人瞭解的「氣功」,都講到了「氣」,而現在很多人把它理解為氣流。其實,這裡的氣,應理解為中國道家中所說的「炁」,代表的是能量。古時的風水師多數是修煉有素的道士,他們有特異功能,能看到地穴上的「炁」所發出的光,也就是能量。 中華傳統文化中講天人合一,也就是指人的身體結構都帶有天地結構的信息。就好比,人身上有經絡和穴位,大地也有脈絡,有穴位。大地的脈絡,就叫龍脈,大地的穴位呢,則叫做地穴。不管是龍脈還是地穴上都有神。神根據天地運轉的規律,奉天之旨意,利用大地的穴位,形成「天地人」的合局,打通「天地人」上下的通道,以此來讓天地人三才協調運轉。「天人合一」學說也由此而來,更準確的說應該叫「天地人合一」。 #風水 #日月潭 #龍脈 #量子糾纏 #算命 #青瓦台 #台灣 #韓國 #地球旅館 #未解之謎
Show All
Comment 0