ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11886
56 views • September 22, 2022

State Judge Blocks Indiana's Abortion Ban

NTD News
NTD News
A judge in Indiana on Sept. 22 blocked the state's new ban on abortion. The law went into effect a week prior, banning most abortions at all stages of pregnancy but allowing exceptions for rape, incest, and health reasons.
Comment 0