Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • February 6, 2023

硅谷裁员10万人,罪魁祸首就是它!会写代码、会写诗赞美中共,科技发展,最终从羊吃人机器吃人到了智能AI吃人!

公民老黑
公民老黑
欢迎加入公民老黑广播频道,以做备份,感谢大家支持! http://paypal.me/laohei66 #chatgpt #智能AI #openAI 感谢您捐助老黑 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DW6G7A7JJSKZA 本频道的会员等级分为: 一杯咖啡;一个汉堡;一份牛排;海鲜套餐;伊比利亚火腿! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 【希望有1000人每月赞助我一杯咖啡,截止目前105人】
Show All
Comment 0