Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9441
1,505 views • July 2, 2022

Army Drops Policy Waiving High School Diploma, GED

NTD News
NTD News
In an apparent attempt to increase recruitment, the Army recently dropped its requirement of a high school diploma or GED. But less than a week later, the Army reversed that policy.
Comment 0