ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
943 views • June 22, 2022

Germany Considers Shift to Coal Power

NTD News
NTD News
Europe's biggest Russian gas buyers are racing to find alternative fuel supplies. One option is to burn more coal. Reduced gas flow from Russia threatens an energy crisis in winter if stores are not refilled.
Comment 0