Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12195
41 views • November 22, 2022

Trump Applauded at Republican Jewish Event, Potential 2024 Contenders Question Third Presidential Run

NTD News
NTD News
Republicans gathered in Las Vegas for the Republican Jewish Coalition’s annual meeting. While many applauded former President Donald Trump, others questioned whether he should run again.
Comment 0