ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • November 22, 2022

Sammanfattning av USA:s Kinapolitik: Trump mot Biden

NTD Sverige
NTD Sverige
En sammanfattning av Washingtons Kinapolitik under de senaste fyra åren. Hur ser president Bidens Kinapolitik ut jämfört med president Trumps?
Comment 0