Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
455 views • December 30, 2021

Murgh Channay | Lahori Murgh Cholay | Nonstop Chikar Cholay Street food Karachi | chickpea Stew

Shamsher zadani
Shamsher zadani
Ghousia Murgh cholay and naan paye is one of the oldest and famous shop in karachi with the best quality food and a taste that customer will never forget. Address: Near city court, Adhumal Oodharam Quarter, Karachi Pakistan #murghcholay #Payecholay #chickpea
Show All
Comment 0