เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
149 views • May 25, 2022

The World's Greatest Golf Stretch

Bob and Brad
Bob and Brad
The World's Greatest Golf Stretch Digital Golf Doc Website: https://digitalgolfdoc.com/ Digital Golf Doc YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCCyynJOOpdGOcm2gP29H5EA PT Joe Combs (Digital Golf Doc) discusses the greatest stretch for golfers Video Chapters: 0:00 Introduction to the World’s Greatest Golf Stretch 2:41 The World’s Greatest Golf Stretch – Step #1 4:32 The World’s Greatest Golf Stretch – Step #2 5:47 The World’s Greatest Golf Stretch – Step #3 7:04 Video Conclusion Bob & Brad Links: Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Website: https://bobandbrad.com/ Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Wimkin: https://wimkin.com/BobandBrad Mewe: https://mewe.com/i/bobandbrad Minds: https://www.minds.com/bobandbrad/ Vero: http://vero.co/bobandbrad SteemIt: https://steemit.com/@bobandbrad Peakd: https://peakd.com/@bobandbrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad 3speak https://3speak.tv/user/bobandbrad Medical Disclaimer All information, content, and material of this website is for informational purposes only and are not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. Affiliate Disclaimer: Keep in mind that we may receive commissions when you click our links and make purchases. However, this does not impact our reviews and comparisons. We are highly selective in our products and try our best to keep things fair and balanced in order to help you make the best choice for you.
Show All
Comment 0