ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
168/12203
363 views • December 6, 2022

LAPD Issues Warrant to Reddit After Audio Leak

NTD News
NTD News
The Los Angeles Police Department has issued a search warrant to Reddit. Authorities are trying to identify the person responsible for a recent leak of a private conversation between Los Angeles City Council members.
Show All
Comment 0