ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
56 views • September 24, 2022

City Audit Finds California City Spent $69 Million on Homeless, Yielded Mixed Results

NTD News
NTD News
An audit found that the city of Oakland, California, spent nearly $70 million on homelessness, but it yielded mixed results. NTD talked to a local expert about what he said is a lack of accountability for solving the problems.
Comment 0