Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11905
56 views • September 24, 2022

City Audit Finds California City Spent $69 Million on Homeless, Yielded Mixed Results

NTD News
NTD News
An audit found that the city of Oakland, California, spent nearly $70 million on homelessness, but it yielded mixed results. NTD talked to a local expert about what he said is a lack of accountability for solving the problems.
Comment 0