ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11/12203
67 views • January 26, 2023

University of Florida Recommends TikTok Deletion

NTD News
NTD News
The University of Florida strongly advises deleting TikTok from devices. It says there are growing concerns over the security risks it poses.
Comment 0