Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11908
108 views • September 30, 2022

Parents Bill of Rights is Common Sense Legislation: Rep. Letlow

NTD News
NTD News
Rep. Julia Letlow (R-La.) is the author of The Parents Bill of Rights, which seeks to allow parents more input in the learning process. NTD spoke with Letlow at the Hose Republican’s Commitment to America event in Pennsylvania on Sept. 23.
Comment 0