ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
283 views • May 18, 2022

Virus Surge Hits Coastal Metropolis, Rules Tighten

NTD News
NTD News
The Chinese city of Tianjin is in the midst of a new round of outbreaks. Neighboring China's capital Beijing, the metropolis has a population of over 14 million.
Comment 0