ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,115 views • June 29, 2022

2 Gunmen Killed, 6 Officers Wounded in Shootout at Canadian Bank

NTD News
NTD News
Canadian police shot dead two men, and six officers were wounded during a gunfight at a bank in British Columbia on Tuesday. A gunfight broke out at a bank in British Columbia, Canada on Tuesday. Police shot two men dead, and six officers were wounded.
Show All
Comment 0