Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,054 views • June 29, 2022

2 Gunmen Killed, 6 Officers Wounded in Shootout at Canadian Bank

NTD News
NTD News
Canadian police shot dead two men, and six officers were wounded during a gunfight at a bank in British Columbia on Tuesday. A gunfight broke out at a bank in British Columbia, Canada on Tuesday. Police shot two men dead, and six officers were wounded.
Show All
Comment 0