Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9515
1,333 views • June 22, 2022

Jan. 6 Hearings: Georgia Secretary of State Testifies

NTD News
NTD News
The House Jan. 6 Committee hearings resumed Tuesday. They were focused on accusations that former President Donald Trump pressured battleground state officials to reject vote counts.
Comment 0