ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
83/12203
104 views • December 23, 2022

TikTok Employees Spied on Journalists: Report

NTD News
NTD News
After denying spying allegations in the past, TikTok's parent company now admits that two of its employees actually did spy on two journalists.
Comment 0