Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
86 views • November 14, 2022

Expert Analyzes Xi and Biden's Face-to-Face Meeting

NTD News
NTD News
Charles Parton, a former British diplomat who's worked in or on China, Hong Kong, and Taiwan for 22 years gives his insights into the meeting between Chinese leader Xi Jinping and President Joe Biden.
Comment 0