ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
529 views • August 19, 2022

Analys: Islamiska Jihad orsakar förödelse i Gaza | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
Israel har dödat en högt uppsatt militär ledare för Islamiska Jihad som USA betecknar som en terroristorganisation. Vad vet vi om detta mål?
Comment 0