Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
22 views • June 23, 2022

谷歌工程師勒莫因向媒體透露出,谷歌的一個人工智能系統,希望外界把它當成生命,而且已經具備了情緒和情感。生命的本質如何界定?人類也因為「智慧」脫離了神。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2022.6.23

石山角度
石山角度
00:00 人工智能拉姆達 04:59 人類的奴隸 10:49 格物致知 15:33 人類對AI的恐懼 谷歌工程師勒莫因向媒體透露出,谷歌的一個人工智能系統,希望外界把它當成生命,而且已經具備了情緒和情感。生命的本質如何界定?人類也因為「智慧」脫離了神。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2022.6.23 歡迎朋友們留下您的Email📧 https://newsletter.youmaker.com/?channel=shishan 【石山角度】有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您! 谷歌公司的人工智能AI工程師布雷克·勒莫因(Blake Lemoine),接受《華盛頓郵報》的採訪,透露出一個谷歌開發的AI系統,已經出現了情緒和情感,而且希望被工程師們當人來看待,引起了極大關注。文章6月11日發表之後,勒莫因被谷歌公司以洩露公司機密的名義強迫休假了。而谷歌公司出面,否定AI具有「人格」,也否定AI有情緒和感情。 我們來看看,勒莫因為什麼認為這個AI系統具有了情緒化的人格。 立刻訂閱【石山角度】🔔 https://www.youtube.com/channel/UC_x4TYTL7Ibhs0JPuHVQY1A?sub_confirmation=1 #石山角度 #人工智能 #谷歌AI系統 發佈日期:2022年6月23日 主播:石山 編輯:Qiana 編輯督導:Ingrid 攝錄:Jack
Show All
Comment 0