Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
163 views • August 9, 2022

Israel and Islamic Jihad Terrorist Group Agree to Ceasefire Effective Sunday Night

NTD News
NTD News
Israel and the Islamic Jihad terrorist group have agreed to a ceasefire effective 11:30 pm August 7 local time. More than 40 Palestinians died in the three-day conflict that began on August 5, including a dozen Islamic Jihad terrorists and 14 civilians killed by rockets fired by the Jihad Movement.
Comment 0