เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
227 views • July 2, 2022

우크라이나는 북한을 어떻게 도왔나$공격용 군사무기 지원의 위험성!

참믿음자유
우크라이나는 북한을 어떻게 도왔나$ 공격용 군사무기 지원의 위험성! 우크라이나의 리스찬스크는 이미 점령되었다.
Comment 0