Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
551 views • August 17, 2022

Kinas utrikesministerium får mothugg på grund av en tweet | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
Vad har en rad restauranger i Taiwan att göra med geopolitiska spänningar i Kina? Det handlar om en tweet från Kinas utrikesministerium. Låt oss ta en närmare titt.
Comment 0