ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,121 views • June 23, 2022

Lithuania Braced for Russian Power Shutoff

NTD News
NTD News
Lithuania’s move to block rail shipments of some goods to its Kaliningrad exclave has enraged Russia. But Lithuania says it’s ready if Moscow decides to disconnect it from the regional power grid.
Comment 0